بایگانی برچسب: انتقال تصویر DVR

DVR چیست؟

DVR

مقدمه پیش از آنکه وارد بحث شویم و درباره DVR توضیح دهیم، لازم است یک نگاه کلی به تعریف سیستم کامل نظارت تصویری داشته باشیم تا نقش دی وی آر بهتر معلوم شود.