قفل دیجیتال یال YDM4109

قفل دیجیتال را می توان با یک رمز بین ۶ تا ۱۲ را شناسایی کرد و همچین قابلیت شناسایی ۲۰ عدد اثرانگشت مختلف را دارد. و در صورت وارد کردن رمز غیر مجاز به دستگاه، به صورت مکرر و یا ضربه زدن به درب یا دستگیره هوشمند، آلارم دستگیره امنیتی هوشمند به صدا در آمده و سیستم ورود هم به صورت کامل قفل می شود و امکان وارد نمودن رمز را نمی دهد .