قفل دیجیتال سامسونگ SHS-H700

و این امکان را به فرد می دهد که اگر کسی در نزدیکی آن بود قبل از وارد کردن رمز دستگاه به شما دو عدد تصادفی می‌دهد برای آن که رد اثر انگشت شما بر روی تمامی اعداد باشد و نتوان رمز شخصی شما را به هیچ وجه تشخیص داد.