دستگاه حضور و غیاب کارابان مدل KTA-3100

دستگاه حضور و غیاب KTA-3100 دستگاهی است همه فن حریف با قابلیت اتصال به انواع تجهیزات جانبی سیستم های کنترل تردد همچون ریموت، دکمه خروج، انواع قفل برقی و …