در هوشمند BFTمدلDeimos 600

در هوشمند BFTمدلDeimos 600 از ظاهري زيبا و مشتري پسند برخوردار است. در طراحي اين در هوشمند از شمايل كوله هاي پشتي الهام گرفته شده كه در نوع خود بي نظير و جالب توجه است.

در هوشمند BFTمدل Deimos 600 طول آن 250میلی متر،و عرض آن 249میلی متر و عمق آن و160 میلی متر است