در اتوماتیک Genius Falcon-M5C

از مزایای در پارکینگی جنیوس به دارا بودن استاندارد IP44 می توان اشاره کرد به معنای ای که حفاظت در برابر گرد و غبار و باران می باشد. می تواند در بازه دمایی 20- تا 55+ به خوبی عمل کند.