در اتوماتیک BFT مدل ARES 1000

در اتوماتیکBFTمدل ARES 1000 از  سری جک های الکترو مکانیک که در بازه متوسطی به  بالا از توان اجرایی برای کاربرد های مسکونی با تردد بالا یا کاربرد های صنعتی طراحی گردیده است