در اتوماتیک BFTمدل ICARO

در اتوماتیک BFTمدل ICARO از  سری جک های الکترو مکانیک که در بازه متوسطی به  بالا از توان اجرایی برای کاربرد های مسکونی با تردد بالا یا کاربرد های صنعتی طراحی گردیده است.

یکی از انواع بهترین جک برقی پارکینگی باشد که به واسطه ساخت بی نظیر و کیفیت بالای قطعات آن، یکی از ویژه ترین محصولات در این دسته به شمار می رود.