درب اتوماتیک شیشه ای کروی

درب اتوماتیک شیشه ای یکی از راه های هوشمند کنترل ورود و خروج به ساختمان ها می باشد. این نوع درب انواعی دارد که درب اتوماتیک شیشه ای کروی یکی از آن هاست. از مزایای استفاده از در اتوماتیک شیشه ای می توان به کنترل ورود و خروج افراد و کنترل میزان هدر رفت انرژی ساختمان ها اشاره کرد.